More_vert, i stało się miesiąca Chyslew, roku dwudziestego (Aswerusa króla) gdym był na zamku w Susan.W okresie przedromańskim i romańskim w Polsce wznoszono pałace książęce zwane palatium.Bańkowski., Etymologiczny słownik języka polskiego,.

Paltium, Paltium, Palatyn 1 2 ) reprezentacyjna budowla mieszkalna pozbawiona cech obronnych 3, rezydencja władcy, wielkopańska lub patrycjuszowska ; od, xIX.Pałace miejskie miały często korpus główny przylegający do ulicy.

Największą popularność uzyskał typ pałacu entre cour et jardin, charakteryzujący się ścisłą osią symetrii i wielką skalą.EnglishWho could imagine Brussels without the Grand Place, Paris without the Eiffel Tower, or London without Buckingham Palace?Po przeciwnej stronie pałacu znajdował się ogród, lub park.